Ewangelia

Ewangelia
"I otrze z ich oczu wszelką łzę, a śmierci już odtąd nie będzie. Ani żałoby, ni krzyku, ni trudu już [odtąd] nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły" /Objawienie Jana 21,4/

O blogu

Żyjemy w czasach ostatecznych. Proroctwa biblijne wypełniają się na naszych oczach. Blog ten ma za zadanie przekazanie ludziom Dobrej Nowiny o zbawieniu dzięki pojednawczej śmierci Jezusa.

(1 List Jana 4,10) Miłość przejawia się w tym, że nie my umiłowaliśmy Boga, lecz że On sam umiłował nas i wydał Syna swego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy.

Dobra Nowina (Ewangelia Wieczna) to radosna informacja o ratunku dla człowieka.

Teksty, które pojawiają się na tym blogu, to przede wszystkim cytaty z Pisma Świętego, artykuły opracowane przez autorkę bloga oraz fragmenty opracowań dotyczących omawianego tematu przez osoby zajmujące się głoszeniem Ewangelii. Dotyczą one nie tylko samej istoty Ewangelii , ale całej problematyki związanej z wiarą i życiem w Chrystusie na podstawie nauk biblijnych.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uprzejmie proszę, aby komentarze były kulturalne i nie raniące niczyich uczuć, gdyż tylko takie będą publikowane na blogu.